Informace o schole

Už několik let se pravidelně každou neděli večer (s vyjímkou letních prázdnin) schází naše malá skupina zpěváků a muzikantů, abychom nacvičili písničky, jimiž pak zpestřujeme průběh nedělních nebo svátečních bohoslužeb. Počet členů scholy se měnil a mění, v současnosti je nás asi patnáct - 5 mužských a 10 ženských hlasů.

Čas od času také uspořádáme nějaký ten koncert a pokud se jedná o koncert vánoční, je pak díky rýmám a jiným zimním radostem "poděšení na obou stranách" (mezi zpěváky i v publiku). Z našich nejzdařilejších kusů zazpívaných při velikonočním koncertu 2004 jsme sestavili CD disk. Jak je z tohoto disku patrno, jsou v našem repertoáru písně z historie i současnosti, v jazycích od naší mateřštiny přes staroslověnštinu, hebrejštinu a latinu k angličtině, ale např. i ke svahilštině. Zpíváme písně vícehlasé bez doprovodu, ale i "hosanovky" nebo spirituály či rytmické kusy.

Text je částečně převzat ze staré verze stránek farnosti.

Historie webu scholy

Webové stránky scholy jsem začal tvořit poté, co jsem zjistil, jak je to v současnosti poměrně jednoduchá věc (jen trošku složitější než psát text třeba ve Wordu). Prvním počinem bylo založení blogu s texty oslavných písní u Seznamu, který jsem poměrně brzy nato přesunul na Blogspot od Googlu. Protože mě napadlo, že by pro členy scholy nebylo k zahození mít k dispozici archív s používanými partiturami, vytvořil jsem jej na stránkách, vytvořených pomocí služby Weby Google. Tento web je ale celkem nevzhledný, a v porovnání s možnostmi, které jsem zjistil tady (Webnode), jsem se rozhodl jej postupně sem přesunout. Bohužel každá služba má své mušky, takže i Weby Google nabízejí některé funkce, které tady chybí. Doufám ale, že to nebude bránit použitelnosti a přehlednosti nových stránek.