Hosanovka pro Karla

2008-10-11 text písně

Oslavné písně

Představte si co on všechno dovede

 2004-??-?? text písně

Sousedská

2005-04-20? text písně

Pěvec - intelektuál

2005-05-22 text písně

Tomáškovi

2006-03-26 text písně

Truffaldinova svatba

2007-09-22 text písně

Byl zarostlý vousem

2008-03-28 text písně

Petrovi k 18-tinám

2009-05-24 text písně

Varhanický valčík

2009-10-06 text písně

Véroniku-niku-niku

2009-10-19 text písně

Svatební Lence a Pavlovi

2010-10-09 text písně