Hosanovka pro Karla

Pro Karla s Maruškou ku příležitosti jejich sňatku
(nápěvy jsou vlastně dva a není asi problém z textu zjistit které)

Sólo: Modleme se, modleme se: bosanova hosanová!
Ženy: Opakujme ta dvě slova: Kájíkova hosanová!
Muži: Modleme se zas a znova tahle slova hosanová!

Ref.: Píseň nová hosanová, Kájíkova hosanová.
Zcela nová Dvořákova je ta píseň hosanová.

1. S touto písní dojdeš Kájo nejdál,
ji zpívat budeš, aniž bys to chtěl.
Ač ve schole, když Láďa s tebou bejval,
on hosanovky radši než ty měl.

Ref.: Píseň nová...

2. Tu píseň, tu si Karle rychle oblíbíš,
to je zcela mimo diskusi.
A až Marušku po obřadech políbíš,
tak nečiň to, jak kdysi soudruzi.

Ref.: Píseň nová...

3. Přejeme vám do života, Dvořáci,
hodně štěstí, ba i radosti.
Ať vám elán nevyprchá při práci,
neudeptají vás starosti.

Ref.: Píseň nová...

4. A když přijde depka nebo strádání,
ať vás chrání Všemohoucí sám.
Karel jistě situaci zachrání
slovy: vždyť já hosanovku znám.

Marůškóó, milá Marůškóó, je krásné tvým Kájem být,
v tvých růůkáách, dobrá Marůškóó, chce Kája do smrrrti žít...

Diskusní téma: Hosanovka pro Karla

Datum 16.02.2011

Vložil Filip

Titulek Poznámky k textu

Odpovědět

Jak vědí členové scholy, kteří "pamatují Karla", měl Kája ve zvláštní oblibě písně, které shrnul termínem "hosanovka" (jejich hojnost je obsažena právě ve zpěvníku Hosana). K jeho "nejoblíbenější" (která prý nejlépe vystihuje uvedený terminus) patří, dle jeho autentického sdělení, píseň Madona, na jejíž nápěv je poslední dvojverší.